Installatie dubbelwandige RVS schoorsteen

Installatie dubbelwandige RVS schoorsteen

Als de producten moeten worden opgeslagen doe dit dan op een droge plek, in de originele verpakking en voorkom beschadiging.   De producten bevatten geen gevaarlijke materialen.

Toepassing

Ons dubbelwandig RVS schoorsteensysteem is uitermate geschikt voor toepassing op openhaarden, hout- en kolen kachels.  Door toepassing van hoogwaardige materialen zoals bijvoorbeeld roestvaststaal (type 304  / 316L), en moderne productietechnieken, kan 10 jaar fabrieksgarantie worden verleen, mits de installatie van het systeemrookkanaal volgens onze instructies is uitgevoerd en er alleen originele onderdelen worden gebruikt.  Ons dubbelwandig kanaal is een Nederlands product en volgens CE 1856-1 en NEN 6062 door TNO goedgekeurd A-merk met 10 jaar garantie.

Voorbereiding

De juiste keuze voor de diameter van het system hangt af van, het type en grootte van het verbrandingstoestel, en de lengte van het systeem.  Laat u voor de juiste keuze adviseren door de leverancier van de kachel/openhaard.  Algemeen geldt, dat voor een kleiner verbrandingstoestel een rookkanaal met een geringere diameter kan worden toegepast.  Eveneens geldt, dat hoe langer het kanaal is en hoe loodrechter geplaats, des te beter de trek zal zijn.

 

Constructie

Locatie schoorsteenkanaal

De uitmonding van een rookkanaal in een dakvlak dient met zorg bepaald te worden.  De beste plaats is in the nok van het dak of anders hier zo dicht mogelijk in de buurt.  Bij daken met een dakhoek kleiner dan 23 graden geld dat de uitmonding 0.5 meter boven het dak moet uitsteken.  Voor daken met een dakhoek groter dan 23 graden geld de volgende formule voor de berekening van de hoogte.  Waarbij: h = de hoogte, α = de dakhoek, a = de horizontale afstand vanuit de nok tot de middenlijn van de uitmonding.

In geval van een plat dak moet de uitmonding minstens 0.5 meter boven het dakvlak uitkomen.  Er moet worden voorkomen, dat een te grote kanaallengte buiten het dak gemonteerd moet worden.  Het kanaal kan in zo'n geval teveel afkoelen waardoor de trek zeker niet bevorderd wordt.  Dus plaats de uitmonding bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de nok.

Bij een lengte uit het dakvlak van meer dan 1.5 meter moet een tuibeugel gemonteerd worden, in het midden van de laatste sectie, en middels minstens 3 tuidraden vastgezet worden.  De maximale lengte zonder verdere ondersteuning is 3 meter.

Verder dient u te voorkomen, dat zich onnodige verslepingen van het kanaal voordoen.  Bochten etc., verhogen de luchtweerstand in het kanaal, en vertragen de rookgassnelheid en hebben dientengevolge een nadelige invloed op de trek.  Voorkom dat u, indien u het kanaal onder een bepaalde hoek en over een bepaalde afstand moet verslepen, te grote afstanden moet overbruggen.  De afstand waarover u het kanaal wenst te verslepen mag max. 2 meter bedragen..(Horizontaal gemeten)  De hoek waaronder een kanaal maximaal mag staan is 45 graden.  Horizontale kanaaldelen zijn verboden (behalve voor de aansluiting van het verbrandingstoestel).

Aanbrengen

Als de diameter en de te gebruiken onderdelen voor het systeem zijn bepaald moet u het systeem inmeten, rekening houdend met obstakels in de constructie.  Kies de lengte van de secties zo dat de verbinding tussen twee secties en dus de klemband niet samenvalt met een doorvoer of ondersteuning.  Voorkom aanraking van de dubbelwandige secties met brandseparatieplaten.  Systemen tot 7 meter rusten met hun gewicht op de kachel of openhaard.  Als dit niet mogelijk is dient u een stoelconstructie toe te passen voor de ondersteuning van het systeem.  Voor het vastzetten van het systeem aan de bouwkundige constructie word gebruik gemaakt van beugels.  Plaats de eerste om de eerste sectie na de aansluiting.  Vervolgens dient u per verdieping een verdiepingsondersteuning te plaatsen en tussen de verdiepingen dienen om 1,5 meter muurbeugels te worden toegepast (minimaal 2) gelijkmatig verdeeld over de lengte.

Omkokering

Binnenhuis moet vanaf de eerste verdieping - uit oogpunt van brandveiligheid - daar waar contact met de schoorsteen mogelijk is deze voorzien zijn van een omkokering van onbrandbare materialen met een dikte van minimaal 12mm.  De ruimte tussen het kanaal en de omkokering dient dan minstens 75mm te bedragen.  Gebruik bij omkokering omkokeringsbeugel i.p.v. muurbeugels.  In geval van een brandbare vloer of dak moet de omkokering hier doorheen lopen.  Maak in de omkokering geen gebruik van brandseparatieplaten.  Daar waar er geen contact mogelijk is dient er een afstand tussen de buitenbuis van de schoorsteen en brandbare materialen te worden aangehouden van tenminste 75mm.  Werk een doorvoer van een brandbaar dak of vloer af met brandwerend materiaal.

Onderhoud

Veeg minstens 2 keer per jaar het rookkanaal, zowel aan het begin als halverwege het stookseizoen.  Geadviseerd wordt dit werk door een erkend schoorsteenvegerbedrijf (Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond) te laten uitvoeren, en het betalingsbewijs goed te bewaren.  Indien calamiteiten zich voordoen, kunt u zich bij betrokken partijen verweren.

 ONDERDELEN

Secties

De dubbelwandige RVS secties zijn in meerdere lengtematen verkrijgbaar.  De secties worden in elkaar geschoven, en wel zo dat een sectie schuift over de top van de sectie eronder.  De pijl op de buitenkant van de pijp moet naar boven wijzen.  Dit is van het grootste belang, omdat de constractie van het kanaal is gebaseerd op een naar buiten/binnen afwaterend systeem.  Bij een kanaaldeel zullen de rookgassen vanuit de buitenbuis gezien van de vrouwelijke (omsteek) zijde naar de mannelijke (insteek) zijde stromen.  Indien onder een bepaalde hoek (max. 45 graden) een versleping gemaakt moet worden, gebruik dan onze dubbelwandige bochtstukken.

 

 

Bochten

Leverbaar zijn dubbelwandige bochten van 15, 30 en 45 graden.  Hoe minder scherp de bocht, des te minder nadelige invloed op de trek.  Voorkom dat u, indien u het kanaal onder een bepaalde hoek en over een bepaalde afstand moet verslepen, te grote afstanden moet overbruggen.  De afstand waarover u het kanaal wenst te verslepen mag max. 2 meter bedragen (horizontaal gemeten).  Bochten worden net als secties over de top van de sectie, die zich eronder bevindt, geschoven en middels een klemband vastgezet. 

T-stuk 45 / 90 graden

Deze wordt geleverd tezamen met een afsluitdop aan de onderzijde.  Een T-stuk wordt hoofdzakelijk gebruikt om een horizontale aansluiting van een gesloten verbrandingstoestel (kachel) mogelijk te maken, en het kanaal geheel uit het zicht, achter de muur te kunnen plaatsen.  Indien de afsluitdop aan de onderzijde bereikbaar blijft, kan deze toegang bieden voor inspectie en onderhoud (vegen) van het rookkanaal.  Een T-stuk wordt veelal in combinatie met een aansluitstuk (onder) gebruikt.

 

 

Paspijp

Een paspijp wordt gebruikt om korte restafstanden te overbruggen waarvoor secties te groot zijn.  Een paspijp kan toegepast worden voor een afstand van 120mm tot 450mm.  U snijdt de meegeleverde isolatie op de juiste lengte.  Hou daarbij de lengte altijd iets langer om indrukking van de isolatie op te vangen.  Vervolgens brengt u de isolatie in de paspijp aan.  De paspijp aanbrengen, de omsteekzijde vastzetten door midden van 4 parkeren en de insteekzijde met een klemband.

 

Klemband

Bij verschillende kanaaldelen wordt de onderlinge verbinding vastgezet met een RVS klemband.  Een klemband wordt over de verbinding geplaats me de kop van de schroef naar links en vastgezet.  Daar waar nodig worden smalle klembanden reeds meegeleverd met de andere onderdelen.

Aansluitstuk

Een aansluitstuk verloopt van enkelwandig naar dubbelwandig en wordt gebruikt om het verbrandingstoestel op het kanaalsysteem aan te sluiten.  Let op: gebruik een aansluitstuk met krimprand bij aansluiting op dikwandige en geblauwde pijp.

Contra-aansluitstuk

Naast het aansluitstuk (voor onder) leveren wij ook contra-aansluitstuk (voor boven), die verlopen van dubbelwandig naar enkelwandig.  Dit contra-aansluitstuk maakt het mogelijk om het DW systeemkanaal eenvoudig aan te kunnen sluiten op bijvoorbeeld een bestaande schoorsteen.

   

Beugels

Het systeem kent 4 soorten bevestigingsbeugels.  De klemband van de beugels valt om het kanaal en wordt d.m.v. 2 bouten vastgezet.  Muur-/ omkokeringsbeugels dienen om de 1,5 meter toegepast te worden en voor en na iedere versleping, om het systeemkanaal voldoende ondersteuning te geven.

Muurbeugel

Ter bevestiging van het kanaal aan brandvrije (steenachtige) muren.

Dakbevestigingsbeugel

In graden verstelbaar.  Ter bevestiging van het kanaal aan horizontale en schuine daken.

Verdiepingsondersteuning

Ter bevestiging op een betonnen of steenachtige verdiepingsvloer.

Omkokeringsbeugel

Om het systeem in een omkokering te kunnen bevestigen.

Stoelconstructie

Wordt toegepast voor de ondersteuning van lange schoorsteensystemen. (Boven de 7 meter) of als het systeem niet kan steunen op de openhaard.  Bestaat uit een sectie van 500mm met een constructie om het te verbinden met de muur.

Inspectieluik

Voor het inspecteren of schoonmaken van het DW-systeem.

Brandseparatieplaat

De standaard (vlakke) separatieplaat wordt gebruikt in combinatie met de verdiepingsondersteuning, c.q. ingeval van dakdoorvoeren in een plat dak.  De separatieplaat hellend, bestaande uit 2 delen, wordt gebruikt bij hellende daken, en dicht de doorvoer passend ovaal af.

 

Loodslab / Dakplaat

Voor ieder type dak is een standaard doorvoer die in combinatie met de stormkraag + siliconenkit, voor een perfecte waterdichtheid garant staan.  De dakplaat hellend en plat dienen om ingeplakt te worden in een bitumeuze dakbedekking.  De plakplaat ervan dient volledig in de dakbedekking te worden opgenomen.  De loodslab wordt gebruikt voor daken met een steenachtige of rieten bedekking.

     

 

Stormkraag

De stormkraag wordt in alle gevallen direct boven de uitmonding van de dakplaat om het DW-kanaal in siliconenkit aangebracht, en middels een schroef stevig aangedraaid.

Schoorsteenkap

Er zijn 3 typen schoorsteenkappen.  Bij brandbare dakbedekkingen of in bosrijke omgevingen bent u verplicht een vonkenvanger (gaas) te plaatsen op het rookkanaal.  Informeer tijdig bij uw verzekeraar en de gemeente naar specifieke voorwaarden.

Regenkap

Toepasbaar, waar de uitmonding van het kanaal gunstig uitkomt ten opzichte van omliggende bebouwing.  De kap kan alleen worden gebruikt in combinatie met een topsectie of contra-aansluitstuk.

Trekkende regenkap

Noodzakelijk, daar waar de uitmonding van het kanaal ongunstig uit komt ten opzichte van omliggende bebouwing.  Geen extra topsectie nodig.

 

Topsecite

Kan worden toegepast, daar waar geen hoge eisen worden gesteld met betrekking tot inregenen (Kanaal langer dan 8 meter).

© 2010 - 2022 Isotubeplus | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel